Zapytania

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia dostawcy frezarki 3D do metalu

Warszawa, 01.12.2023 r. Zapytanie ofertowe celem wyłonienia dostawcy frezarki 3D do metalu Termin składania ofert: Data: 08.12.2023 Miejsce realizacji zamówienia: woj. mazowieckie, miejscowość Mysiadło Zamawiający: Sieć Badawcza Rafał Perz Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa NIP 7422076779 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pan Rafał Perz, zapytania i prośby o wyjaśnienia prosimy kierować […]

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia dostawcy robotycznego ramienia pomiarowego

Warszawa, 31.10.2023 r. Zapytanie ofertowe celem wyłonienia dostawcy robotycznego ramienia pomiarowego Termin składania ofert: Data: 09.11.2023 Miejsce realizacji zamówienia: woj. mazowieckie, miejscowość Mysiadło Zamawiający: Sieć Badawcza Rafał Perz Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa NIP 7422076779 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pan Rafał Perz, zapytania i prośby o wyjaśnienia prosimy kierować drogą […]

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Specjalisty ds. analizy obrazu i technik ML

Warszawa, 21.04.2023 r. Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Specjalisty ds. analizy obrazu i technik ML Termin składania ofert: Data: 04.05.2023 Miejsce realizacji zamówienia: woj. mazowieckie, miejscowość Mysiadło Zamawiający: Sieć Badawcza Rafał Perz Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa NIP 7422076779 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pan Rafał Perz, zapytania i prośby o wyjaśnienia […]

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Specjalisty ds. elektroniki

Warszawa, 21.04.2023 r. Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Specjalisty ds. elektroniki Termin składania ofert: Data: 4.05.2023 Miejsce realizacji zamówienia: woj. mazowieckie, miejscowość Mysiadło Zamawiający: Sieć Badawcza Rafał Perz Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa NIP 7422076779 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pan Rafał Perz, zapytania i prośby o wyjaśnienia prosimy kierować drogą mailową: […]