Tag: Tenkey

14 lip

Odwiedziny prof. Damiena Subita – założyciela startupu Tenkey i pomysłodawcy Le Bysi

W tym tygodniu w naszej siedzibie gościliśmy prof. Damiena Subita z Francji, eksperta z zakresu biomechaniki zderzeń oraz mikro-mobilności.

Prof. Subit jest założycielem startupu Tenkey i pomysłodawcą innowacyjnego, cyrkularnego systemu transportu rowerowego Le Bysi.

Mamy przyjemność ogłosić, że podpisaliśmy trójstronną umowę o współpracy Tenkey, SBRP i Grantland. Plan współpracy obejmuje prace B+R oraz biznesowo-wdrożeniowe w projekcie Le Bysi.

Dodatkowo prof. Damien Subit wesprze SBRP przy rozwoju i budowie naszego Crash Lab’u jako ekspert do spraw eksperymentalnej inżynierii biomechanicznej.

This week, we hosted prof. Damien Subit from France, an expert in the field of biomechanics of collisions and micro-mobility.

Prof. Subit is the founder of the Tenkey startup and the author of the innovative, circular bicycle transport system – Le Bysi.

We are pleased to announce that we have signed a trilateral cooperation agreement between Tenkey, SBRP and Grantland. The cooperation plan includes R&D, business and implementation works in the Le Bysi project, as well as market development.

Additionally, prof. Damien Subit will support SBRP in the development and construction of our Crash Lab as an expert in experimental biomechanical engineering.