Jakie są benefity, płynące z prowadzenia prac B+R?

Jakie są benefity płynące z prowadzenia prac B+R
12 gru

Przedsiębiorstwa realizujące prace badawczo – rozwojowe osiągają szereg rozmaitych benefitów, z których niewątpliwie istotną rolę odgrywają profity finansowe, w postaci możliwości uzyskania dotacji na prowadzenie prac B+R oraz możliwych do wykorzystania ulg podatkowych. W pierwszej kolejności należy jednak uwypuklić niefinansowe korzyści, jakie wynikają z podejmowania działalności B+R:

  • Zwiększenie doświadczenia oraz poszerzenie kompetencji i umiejętności personelu każdego szczebla, zaangażowanego do wykonywania prac B+R.
  • Opracowanie i wdrożenie wyrobów lub usług, pozwalających na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów
  • Modernizowanie oraz rozbudowa posiadanej infrastruktury, maszyn i urządzeń
  • Prestiż wynikający ze poszerzania stanów wiedzy. 
  • Nawiązywanie relacji z nowymi partnerami biznesowymi, reprezentującymi różne sektory gospodarki. 

Kluczowym z perspektywy przedsiębiorstwa aspektem działalności B+R jest konieczność zaangażowania środków finansowych dotyczących zakupów i modernizowania maszyn, urządzeń i oprogramowania, zakupów materiałów i surowców do wykonywania serii próbnych oraz prototypów, wypłacania wynagrodzeń pracownikom, wykonywanie testów oraz pomiarów i tak dalej. Należy jednak pamiętać, że koszty ponoszone z tytułu realizowania prac badawczo – rozwojowych mogą stanowić koszty kwalifikowane (więcej o kosztach kwalifikowanych możesz przeczytać tutaj 7.), możliwe do:

  • dofinansowania z dotacji uzyskanej na realizowanie projektów B+R, dzięki którym możliwe jest odzyskanie części zainwestowanych środków na podejmowanie prac badawczo – rozwojowych (więcej o finansowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 3.),
  • rozliczenia w działalności przy wykorzystaniu ulg podatkowych, gdzie koszty prac B+R mogą być rozliczane jako koszty uzyskania przychodu lub w postaci ulgi B+R na koniec roku (więcej o ulgach podatkowych na prace B+R możesz przeczytać tutaj 8.). 

Warto pamiętać, że uznanie konkretnego wydatku za koszt kwalifikowany wymaga spełnienia szeregu warunków, określonych przepisami prawnymi. 

Firmy zainteresowane prowadzeniem prac B+R, które jeszcze nie mają w tym obszarze dostatecznego doświadczenia, powinny zwrócić się do podmiotów, specjalizujących się w udzielaniu wsparcia podczas identyfikowania innowacyjności, pozyskiwania dofinansowania oraz realizowania i rozliczania projektów B+R (więcej możliwościach wsparciu w podejmowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 4.)