Dofinansowanie B+R

W SBRP specjalizujemy się w doradztwie naukowym, inżynieryjnym i technicznym dla różnych branż

Realizujemy projekty dla inżynierii mechanicznej i lotniczej, branży automotive oraz przemysłu ciężkiego. Pracujemy nad systemami bezzałogowymi, mechaniką precyzyjną i biomechaniką. W spektrum naszych zainteresowań znajduje się również wspieranie procesów certyfikacyjnych, symulacje komputerowe i projektowanie wraz z budową dedykowanych stanowisk pomiarowych i badawczych wraz z prototypami laboratoryjnymi maszyn. Pełna lista zagadnień w zakresie których możemy służyć pomocą znajduje się poniżej.

1

Doradztwo

Doradztwo naukowe, inżynieryjne i techniczne (B+R) w poniższych polach

więcej

2

Dofinansowanie

Pomoc w pozyskaniu dofinansowania na prace B+R

więcej

Co zapewniamy w ramach współpracy?

W ofercie SBRP znajdują się interwencyjne i ratunkowe działania procesów związanych z badaniami i rozwojem. Wspieramy przedsiębiorstwa w krytycznych sytuacjach, oferujemy konsultacje w zakresie komunikacji z NCBR i pomagamy osiągnąć założone cele. Pomagamy w przygotowaniu raportu merytorycznego i przy pracach związanych z wydatkowaniem środków. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów i możemy wspierać przedsiębiorstwa w takich kwestiach jak rozliczanie i prowadzenie badań czy zamykanie projektów.

Pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowania na prace związane z badaniami i rozwojem. W ramach pozyskiwania środków współpracujemy z biurem Grantland, które zajmuje się prowadzeniem wniosku i opieką administracyjno-finansową. SBRP sprawuje opiekę merytoryczną i orientuje swoje działania na doborze kadry do projektów, przygotowaniu planu badań, opracowaniu kamieni milowych, opisie metodologii badawczej etc.

Oferujemy doradztwo naukowe, inżynieryjne i techniczne (B+R) w poniższych polach:

 1. Inżynieria mechaniczna oraz lotnicza i pokrewne (łodzie, biomechanika, ergonomia)
 2. kompozyty
 3. automotive
  1. testowanie komponentów dla większych firm, dynamiczne badanie komponentów,
  2. crash testy,
 4. Systemy bezzałogowe, drony, lotnictwo,
  1. drony w rolnictwie
  2. crash testy z dronami
 5. Usługi cyfrowe i inżynieryjne dla rolnictwa i leśnictwa
 6. Inżynieryjne aspekty produkcji żywności
 7. mechanika precyzyjna (zegarki itp)
 8. Przemysł ciężki (węzły betoniarskie, przesiewacze, suszarnie, mieszarki, zabudowy kontenerowe)
 9. Przemysł kosmiczny w zakresie hardware’u i software’u
 10. Projektowanie i budowa dedykowanych stanowisk pomiarowych i badawczych oraz prototypów laboratoryjnych maszyn
 11. Inżynieria instrumentów muzycznych
 12. Badania stanów techniki (freedom to operate, badanie czystości patentowej)
 13. Wsparcie procesów certyfikacyjnych, przygotowanie produktów i certyfikacji
 14. Opisy merytoryczne do zgłoszeń patentowych, wzorów przemysłowych,
 15. optymalizacja konstrukcji
 16. symulacje komputerowe (wytrzymałości konstrukcji, drgania, analizy strukturalne, analizy ruchowe i kinematyczne, analizy przepływów, analizy termiczne, analizy mechanizmów)
 17. HVAC
 18. Automatyka, elektronika i elektryka,
 19. Oprogramowanie (Analiza obrazu, ML, AI, AR, VR, XR itp)
 20. Pomiary wizyjne (RGB i IR i NDVI, DIC, Szybkie kamery)
 21. Pomiary zderzeniowe i crash testy, udarowe (drop tower, impactor)
 22. Akwizycja danych / usługi pomiarowe (pomiary przyspieszeń, sił, odkształceń i naprężeń, akustyczne)
 23. Pomiary komponentów, próbek i materiałów (maszyna wytrzymałościowa/zrywarka, ściskanie, rozciąganie, ścinanie, skręcanie, zginanie)
 24. Badania metrologiczne (stykowe i bezstykowe - ramię pomiarowe, skanery 3D)
 25. Projektowanie CAD części maszyn i maszyn
 26. Druk 3D (FDM, SLA, SLS, DMLS, 3DCP i inne)
 27. Wsparcie audytorów i audytów w zakresie merytorycznym

Pomagamy uzyskać fundusze w danych programach oraz programach regionalnych.

Pomoc w pozyskaniu dofinansowania na prace B+R

image

NCBR

Szybka Ścieżka

image

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

image

Komisja Europejska

(Horyzont, EIC Accelerator, Pathfinder)

image

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dofinansowanie B+R

Prowadzimy działania badawcze i rozwojowe w przedsiębiorstwie w ramach pozyskanej dotacji lub bez niej. Zajmujemy się rozwojem innowacji, wspieraniem produkcji czy implementacją nowych technologii wewnątrz organizacji. Wspólnie z przedsiębiorcą budujemy plany i harmonogram, następnie szkolimy kadrę i na bieżąco reagujemy na potrzeby firmy. Możemy realizować nasza działania jako konsorcjum, podwykonawca, albo podmiot delegujący naukowców bezpośrednio do projektu. W trakcie procesu dbamy o prawidłową dokumentację, gromadzenie danych, raportowanie i sprawozdawczość względem jednostek pośredniczących, sprawujemy nadzór nad budżetem na wydatki związane z prowadzeniem prac. Wszystkie działania SBRP zorientowane są na budowę innowacji i integralnie z nimi związanej przewagi technologicznej.

dofinansowanie B+R
dofinansowanie B+R

Dotacje na badania i rozwój – kto może z nich skorzystać?

Dotacje unijne można uzyskać niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Aby otrzymać dofinansowanie, należy opracować projekt, który ma na celu:

 • wprowadzenie innowacji produktowej - tworzenie prototypów i ulepszonych produktów;
 • wdrożenie innowacji procesowej (moduł wdrożenie innowacji) - np. nowych, efektywniejszych metod produkcji.

Wnioski o środki z funduszy unijnych mogą składać zarówno przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jak i konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Jaki jest poziom dofinansowania dla B+R?

 • Mikro i mały przedsiębiorca może otrzymać 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • Średni przedsiębiorca może otrzymać 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • Przedsiębiorca inny niż MŚP może otrzymać 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • Jednostka naukowa może otrzymać do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • Na realizację prac przedwdrożeniowych de minimis można otrzymać 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac, a na usługi doradcze dla MŚP 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
dofinansowanie B+R
dofinansowanie B+R

Dotacje B+R – przykładowe działania, które obsługujemy

Wiemy, jak prowadzi się działania badawcze i rozwojowe w przedsiębiorstwie w ramach pozyskanej dotacji. Dlatego oferujemy pomoc merytoryczną na każdym etapie realizacji projektu. Podsuwamy innowacyjne pomysły szyte na miarę specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz zajmujemy się m.in.:

 • wsparciem w tworzeniu planu i harmonogramu działań oraz szkolenia kadry;
 • pomaganiem przedsiębiorcom w prawidłowym prowadzeniu budżetu i dokumentacji (końcowej, projektowej i badawczej, elektronicznej, papierowej, zdjęciowej, filmowej, 3D lub makiet), gromadzeniem danych, raportowaniem;;
 • opieką nad projektowaniem i budową dedykowanych stanowisk badawczych oraz pomiarowych;
 • pomocą w rozruchu, uzyskaniu akredytacji i certyfikacji oraz w procesie wzorcowania;
 • wsparciem procesu wdrożenia gotowego produktu na rynek.

SBRP wspiera w tworzeniu projektów dotyczących budowy ciągów technologicznych oraz linii produkcyjnych. Pomagamy opracowywać indywidualne rozwiązania dla fabryk i dużych zakładów z zastosowaniem technologii wielkogabarytowych.

Możemy realizować nasza działania jako konsorcjum, podwykonawca, albo podmiot delegujący naukowców bezpośrednio do projektu. Pomagamy organizacji również: zamknąć projekt lub sprzedać spółkę wraz z projektem.

Pozyskiwanie dotacji na prace B+R

Fundusze europejskie i krajowe czekają na przedsiębiorstwa, które planują prowadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe. To szansa na realizację projektów wymagających dużych nakładów finansowych.

Proces ubiegania się o dotację zaczyna się od stworzenia projektu - wdrożenia produktu lub innowacji procesowej - i od złożenia wniosku. Natomiast otrzymanie dotacji to początek zmian w przedsiębiorstwie i wejście na ścieżkę rozwoju.

Zaplanuj rozwój swojej organizacji w oparciu o dotacje B+R

Twoje przedsiębiorstwo stoi przed wielką szansą. Jeżeli masz pomysł i opracowałeś projekt, ale potrzebujesz wsparcia finansowego, aby go zrealizować, to pomyśl o dotacji B+R. Z naszą pomocą uzyskanie dofinansowania, kreowanie innowacyjnych technologii i wdrażanie nowego sposobu pracy załogi przebiegają sprawniej oraz zgodnie z założonym planem. Dla Twojego przedsiębiorstwa oznacza to rozwój, wejście na nowy biznesowy poziom oraz szansę na bycie jeszcze bardziej konkurencyjną marką w swojej branży.

Napisz do nas!

  Załącznik do 10MB (zdjęcia, .txt, .pdf)


  Klikając w poniższy przycisk, akceptujesz naszą Politykę Prywatności