Miesiąc: listopad 2023

20 lis

Do kogo się zwrócić o pomoc przy działaniach B+R i jak je rozpocząć?

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych jest złożonym procesem, podczas którego przedsiębiorstwo wytwarza zasoby nowej wiedzy. Dzięki wytworzonej wiedzy może ono uzyskać przewagę nad konkurencją oraz zwiększyć zyski przedsiębiorstwa (więcej o benefitach płynących z prac B+R możesz przeczytać tutaj 6.). Korzystanie z efektów prac B+R jest jednak końcowym etapem procesu, w toku którego wykonywanych jest niezwykle szerokie spektrum różnego rodzaju działań. Za najważniejsze etapy realizowania prac badawczo – rozwojowych należy uznać:

 • rozpoznanie kierunku prac, rozumiane jako zidentyfikowanie problemu badawczego, rozwiązanie którego pozwoli na zwiększenie zasobów wiedzy teoretycznej lub opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania aplikacyjnego,
 • opracowanie metodologii, dzięki której przyjęty problem będzie rozwiązany, uwzględniającej rodzaje pomiarów oraz mierzone parametry, aparaturę pomiarową, sposób opracowania wyników i tak dalej,
 • wykonanie stanowisk badawczych, przeprowadzenie pomiarów oraz opracowanie wyników do postaci sprawozdań,
 • określenie zasobów niezbędnych do realizacji prac B+R, na które składają się zasoby rzeczowe (urządzenia, maszyny, materiały do produkcji i tak dalej) oraz niematerialne (wynagrodzenia, usługi obce i tak dalej),
 • pozyskanie dofinansowania (więcej o finansowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 3.),
 • certyfikowanie wyrobów, umożliwiające ich wprowadzenie na rynki, 
 • zarządzanie przebiegiem prac B+R pod kątem osiągania przyjętych celów i założeń, uwzględniając również aspekt finansowy rozliczenia poniesionych kosztów.

Powyższe wyliczenie może wskazywać, że realizowanie prac B+R jest zadaniem trudnym, czasochłonnym i wymagającym uwzględniania wielu obszarów działań – jest to zdecydowana prawda, szczególnie jeżeli celem firmy jest sprawne oraz efektywne przeprowadzenie projektów badawczo – rozwojowych. Kluczowe w tym zakresie jest doświadczenie oraz kompetencje kadry zaangażowanej do realizacji prac, która w dużej mierze wpływa na aspekty:

 • naukowo – badawcze, dotyczące formułowania parametrów nowych rozwiązań, przygotowywania modeli obliczeniowych, projektów prototypów oraz badań potwierdzających spełnienie założeń,
 • techniczne, dotyczące dobrania odpowiednich zasobów do wykonania prac,
 • finansowe, dotyczące prawidłowego kwalifikowania kosztów oraz ich rozliczania,
 • organizacyjne, dotyczące zarządzania przebiegiem prac.

Wsparcie przedsiębiorstw w realizowaniu działalności B+R, dotyczące różnych aspektów prac badawczo – rozwojowych, jest oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, jakich przykładem jest Sieć Badawcza Rafał Perz.Firma ta zapewnia kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwom sektora MŚP (i innym podmiotom), poprzez:

 • identyfikowanie i wyodrębnianie elementów badawczo – rozwojowych z bieżącej, rutynowej działalności firmy,
 • rozpoznawanie